YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AÜ-FRM-044 SENATO-TOPLANTI-TUTANAK-FORMU

 

AÜ-FRM-064 YÖNETİM KURULU - FAKÜLTE KURULU -BÖLÜM KURULU KARAR FORMU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-016 YAZ OKULU TALEP FORMU

AÜ-FRM-058 HATALI NOT DİLEKÇE FORMU

AÜ-FRM-096 DERS DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-097 DERS EKLEME ÇIKARMA DİLEKÇESİ 

AÜ-FRM-162-DİPLOMA TALEP FORMU

AÜ-FRM-163-ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

AÜ-FRM-164-TRANSRİPT-DERS İÇERİĞİ TALEP FORMU

AÜ-FRM-165-DERS MUAFİYET BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-166-KAYIT DONDURMA BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-167-MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-168-EK SINAV BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-169-NOT DÜZELTME FORMU

AÜ-FRM-170-İLİŞİK KESME BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-171-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-172-MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-173-İKİNCİ NÜSHA KAYIP DİPLOMA TALEP FORMU 

AÜ-FRM-174-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TALEP FORMU

AÜ-FRM-080 ZORUNLU STAJ BAŞVURU BİLGİ FORMU

AÜ-FRM-123 YATAY GEÇİŞ DURUM FORMU

AÜ-FRM-209-MAZERETLİ DERS KAYDI FORMU

AÜ-FRM-214-ŞUBE DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU

AÜ-FRM-216-DİSİPLİN CEZASI FORMU

AÜ-FRM-244-ÖĞRETİM ÜYESİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-245-SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FORMLARI

AÜ-FRM-042  İLİŞİK KESME BELGESİ

AÜ-FRM-045 KADRO TALEP FORMU

AÜ-FRM-053-ADAY MEMUR YEMİN BELGESİ 

AÜ-FRM-061-ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-067-ATAMA ONAYI FORMU -İDARİ PERSONEL

AÜ-FRM-070 PERSONEL NAKİL BİLDİRİM FORMU

AÜ-FRM-092-ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ FORMU

AÜ-FRM-093 KURS-EĞİTİM TALEP FORMU

AÜ-FRM-146-ATAMA BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-147-PERSONEL BİLGİ FORMU

AÜ-FRM-148-BİREYSEL EMEKLİLİK BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-149-TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGE FORMU

AÜ-FRM-150-ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-178-DEKAN ADAY BİLGİ VE ÖZGEÇMİŞ FORMU

AÜ-FRM-179-JÜRİ ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET İLE İLGİLİ FORM-EK-1

AÜ-FRM-180-JÜRİ ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET İLE İLGİLİ FORM-EK-2

AÜ-FRM-181-KEFALET SENEDİ (YUDAP)

AÜ-FRM-182-MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ  İÇİN TALEP FORMU (Form A)

AÜ-FRM-183-MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ  İÇİN TALEP FORMU (Form B)

AÜ-FRM-184-ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL)

AÜ-FRM-185-ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU (MESLEK YÜKSEKOKULU)

AÜ-FRM-186-ÖĞRETİM ELEMANI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU (ÖNCELİKLİ ALANLAR)

AÜ-FRM-187-ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE-YÜKSEKOKULU)

AÜ-FRM-188-ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (MESLEK YÜKSEKOKULU)

AÜ-FRM-189-TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ FORMU (35. Madde)

AÜ-FRM-190-TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ FORMU (39. Madde)

AÜ-FRM-191-DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ FORMU (3 Sayılı Cetvel)

AÜ-FRM-192-DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ LİSTE FORMU -İDARİ PERSONEL İÇİN

AÜ-FRM-193-TERFİ ONAY FORMU-İDARİ

AÜ-FRM-194-AKTARMA İZNİ İSTENECEK KADRO FORMU - AKADEMİK

AÜ-FRM-195-DOLU- BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

AÜ-FRM-196-DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ FORMU - AKADEMİK

AÜ-FRM-197-KADRO AKTARMA FORMU - AKADEMİK

AÜ-FRM-198-KADRO DEĞİŞİKLİĞİ LİSTESİ - AKADEMİK

AÜ-FRM-199-YURTİÇİ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-200-ATAMA ONAY FORMU - AKADEMİK

AÜ-FRM-201-GÖREV SÜRESİ UZATMA ONAY FORMU

AÜ-FRM-202-İSTİFA-KADRO BOŞALTMA ONAY FORMU

AÜ-FRM-203-TERFİ ONAY FORMU - AKADEMİK

AÜ-FRM-204-ÜCRETSİZ İZNE AYRILMA ONAY FORMU

AÜ-FRM-049 MAL BİLDİRİM FORMU

AÜ-FRM-008 EĞİTİM KATILIM FORMU

AÜ-FRM-009 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-010 EĞİTİM SİCİL KARTI

AÜ-FRM-011 ORYANTASYON EĞİTİM KARTI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-127-ÇALIŞMA BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-142-ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ-PROFESÖR

AÜ-FRM-128-ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ-DOÇENT

AÜ-FRM-129-ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ-DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 

AÜ-FRM-139-ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU DİLEKÇESİ-İLK DEFA-AÇIKTAN

AÜ-FRM-140-ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU DİLEKÇESİ-NAKLEN

AÜ-FRM-141-ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU DİLEKÇESİ-TUS

AÜ-FRM-130-EMEKLİ PERSONEL PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-131-EMEKLİLİK DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-132-EMEKLİLİKTE BANKA TERCİH DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-133-HİZMET BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-134-HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-135-HUSUSİ HİZMET PASAPORTU TALEP DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-136-İSTİFA DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-137-İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ-ASKERLİK DÖNÜŞÜ

AÜ-FRM-138-ÖĞRENİM DEĞERLENDİRME DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-143-ÜCRETSİZ İZİN DİLEKÇESİ -DOĞUM

AÜ-FRM-144-ÜCRETSİZ İZİN DİLEKÇESİ -5 YILINI DOLDURAN DEVLET MEMURLARI

AÜ-FRM-145-ÜCRETSİZ İZİN DİLEKÇESİ -ASKERLİK

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-060 EBYS DESTEK TALEP FORMU

AÜ-FRM-062 MİSAFİR KULLANICI TALEP FORMU

AÜ-FRM-092 WEB ALANI İSTEK FORMU

AÜ-FRM-120  WEB SAYFASI YÖNETİMİ İÇİN KULLANICI ADI ve ŞİFRE İSTEK  DEĞİŞİKLİK FORMU

AÜ-FRM-156- ARIZA TAKİP FORMU

AÜ-FRM-157- SUNUCU TALEP FORMU

AÜ-FRM-158-PERSONEL TAKİP SİSTEMİ YETKİ TALEP FORMU

AÜ-FRM-159-KURUMSAL E-POSTA TALEP FORMU

AÜ-FRM-160 KURUMSAL-E-POSTA İPTAL FORMU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-55 İL İÇİ ARAÇ TALEP FORMU

AÜ-SAT-FRM-37 DMO MALZEME İSTEM FORMU

SATIN ALMA VE İHALE FORMLARI

AÜ-FRM-013  SATINALMA TALEP FORMU

AÜ-FRM-014 TEDARİKÇİ BİLGİ FORMU

AÜ-FRM-015 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI

AÜ-FRM-072 PİYASA ARAŞTIRMASI İÇİN PERONEL GÖREVLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-073 ONAY BELGESİ FORMU

AÜ-FRM-074 YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ-YAPI İŞLERİ

AÜ-FRM-075 HARCAMA TALİMATI

AÜ-FRM-077 YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ FORMU

AÜ-FRM-121 TEK KAYNAKTAN TEMİN FORMU

AÜ-FRM-124 MUAYENE KABUL KOMİSYON TUTANAĞI

AÜ-FRM-152-TEKLİF İSTEME FORMU 

AÜ-FRM-154-SİPARİŞ MEKTUBU

AÜ-FRM-155-İDARİ DENETİM VE KONTROL TUTANAĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-098 KÜTÜPHANE VERİ TABANI İSTEK FORMU

AÜ-FRM-99 KÜTÜPHANELERARASI YAYIN İSTEK FORMU(KİTS)

AÜ-FRM-100 KÜTÜPHANE KİTAP İSTEK FORMU

AÜ-FRM-102 BASILI SÜRELİ YAYIN İSTEK FORMU

AÜ-FRM-116-KİTS KİTAP TESLİM FORMU

AÜ-FRM-063-TÜBESS TEZ TESLİM FORMU

AÜ-FRM-175-TÜBESS TEZ İSTEK FORMU

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-039 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

AÜ-FRM-047 ÜCRETSİZ YEMEK BURSU FORMU

AÜ-FRM-050 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TALEP FORMU

AÜ-FRM-051 KISMİ ZAMANLI ÖĞR. AYLIK PUANTAJ CETVELI

AÜ-FRM-052 ÇALIŞACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ LİSTESİ FORMU

AÜ-FRM-059 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-081 SKS KATKI/HARÇ İADESİ FORMU

AÜ-FRM-082 SKS MİSAFİRHANE ÇIKIŞ FORMU

AÜ-FRM-083 SKS MİSAFİRHANE İSTEK FORMU

AÜ-FRM-176-KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU

AÜ-FRM-177-SAĞLIK RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-012 MAKİNA BAKIM KARTI

BAP FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-029 BAP PROJE ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-030 BAP PROJE HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-031 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE PROTOKOLÜ

AÜ-FRM-032 BAP ARA RAPORU FORMU

AÜ-FRM-033 BAP SONUÇ RAPORU

AÜ-FRM-034 BAP ÇALIŞTAY ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-106 BAP GELİŞME RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-107 BAP KAPANIŞ RAPORU FORMU

AÜ-FRM-109 BAP SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-125 BAP MUAYENE KABUL KOMİSYON TUTANAĞI

AÜ-FRM-151-BAP SİPARİŞ MEKTUBU

AÜ-FRM-153-BAP TEKLİF İSTEME FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FORM VE DİLEKÇELERİ

AÜ-FRM-084 HATA VEYA NOKSANI BULUNAN ÖDEME BELGESİ

AÜ-FRM-085 ÖDEME BELGESİ VE EKİ

AÜ-FRM-089 E-BÜTÇE ŞİFRE TALEP FORMU

AÜ-FRM-090 KURUŞ FARKLARI FORMU

AÜ-FRM-091 ÖDENEK TALEP FORMU

GENEL FORMLAR

AÜ-FRM-001 KEK ŞABLONU

AÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM ŞABLONU

AÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN ŞABLONU

AÜ-FRM-004 REVİZYON TALEP FRM

AÜ-FRM-005 KALİTE HEDEFLERİ FORMU

AÜ-FRM-006 YGG TUTANAĞI

AÜ-FRM-007 SİSTEM PERFORMANS RAPORU

AÜ-FRM-017 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU

AÜ-FRM-018 PROSES-HİZMET-FAALİYET İZLEME FORMU

AÜ-FRM-019- MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

AÜ-FRM-020 DİLEK ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-021  İÇ TETKİK RAPORU

AÜ-FRM-022 DF FORMU

AÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

AÜ-FRM-024 ARŞİV EVRAK İSTEM FORMU

AÜ-FRM-025 ARŞİV EVRAKI İMHA  FORMU

AÜ-FRM-026 KALİBRASYON RAPORU FORMU

AÜ-FRM-027 ÇALIŞAN MEMNUNIYETİ FORMU

AÜ-FRM-028 BAKIM ONARIM VE ARIZA BİLDİRİM FORMU

AÜ-FRM-035 GÜNLÜK YOKLAMA FORMU

AÜ-FRM-36 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-041 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU- BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ÇOCUK RIZA FORMU

AÜ-FRM-048 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU- BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

AÜ-FRM-094 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU- BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU

AÜ-FRM-105 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU- DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-076 SOSYAL BİLİMLER ETİK KURULU BAŞVURU DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-086 SOSYAL BİLİMLER ETİK KURULU BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-126 SOSYAL BİLİMLER ETİK KURUL DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-205 SOSYALBİLİMLER  ETİK KURULU ÖRNEK ARAŞTIRMA GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU

AÜ-FRM-206 SOSYAL BİLİMLER ETİK KURULU TAAHHÜTNAME

AÜ-FRM-210-YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU YAYIN ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-211-YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU  YAYIN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-212-YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU YAYIN SÖZLEŞME FORMU

AÜ-FRM-213-YAYIN ve YAYIN KOMİSYONU YAYIN DEVİR FORMU

AÜ-SEM-FRM-53 AÜSEM YOKLAMA FORMU

AÜ-FRM-038 YOLLUKSUZ GÖREV DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-040  İZİN TAKİP FORMU

AÜ-FRM-043  İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-046 YOLLUKLU GÖREV DİLEKÇESİ 

AÜ-FRM-054 ÖĞRENCİ SİGORTASI TAKİP FORMU

AÜ-FRM-056 STAJ MUAFİYETİ BELGESİ

AÜ-FRM-057 MUAYENE HEYET FORMU

AÜ-FRM-065 ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-066 GÜNLÜK VE SAATLİK İZİN FORMU

AÜ-FRM-068 KPSS YERLEŞTİRME ASKERLİK FORMU

AÜ-FRM-069 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU

AÜ-FRM-071 YILLIK İZİN FORMU

AÜ-FRM-078 DANIŞMAN GÖRÜŞ FORMU

AÜ-FRM-079 GÜNLÜK TEM. FORMU

AÜ-FRM-087 AÜSEM KURSİYER KAYIT FORMU

AÜ-FRM-088 GÖREV TANIM FORMU

AÜ-FRM-095 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU

AÜ-FRM-101 TOPLANTI FORMU

AÜ-FRM-103 BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-104 YURTİÇİ VE YURTDIŞI  BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEĞİ SONUÇ RAPOR FORMU

AÜ-FRM-108 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU BEYAN FORMU 

AÜ-FRM-110 ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYAÇ TALEP FORMU

AÜ-FRM-111 FAKÜLTELER GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-112 FAKÜLTELER ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-113 MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-114 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-115 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-117 AKADEMİK TEŞVİK DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-FRM-118 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-119 SEM EĞİTİM PROGRAM ÖNERİ FORMU

AÜ-FRM-122 DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

AÜ-FRM-207-GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK TALEP DİLEKÇESİ

AÜ-FRM-215-KURS BAŞVURU FORMU

AÜ-FRM-239-ARAÇ ARIZA BİLDİRİM FORMU

ENSTİTÜ FORMLARI

AÜ-LÜE-FRM-37-TEZ KONUSU VE TEZ BAŞLIĞI BELİRLEME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-38-TEZ KONUSU VE TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞTİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-39-DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-40-ÖĞRENCİ TALEBİ İLE DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

AÜ-LÜE-FRM-41-DANIŞMAN TALEBİ İLE DANIŞMANLIK DÜŞÜRME TALEP FORMU

AÜ-LÜE-FRM-42-BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-43-TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-44-YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-45-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖNERİSİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-46-LİSANSÜSTÜ  İLİŞİK KESME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-47-DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-48-DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-49-DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI

AÜ-LÜE-FRM-50-TEZ İZLEME KOMİTESİ VE TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-51-DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI FORMU

AÜ-LÜE-FRM-52-TEZ İZLEME KOMİTESİ BİREYSEL DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-53-DÜZELTME SONRASI DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI

AÜ-LÜE-FRM-54-TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ ARA RAPORU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-55-NOT DÖKÜM BELGESİ TRANSKRİPT TALEP FORMU

AÜ-LÜE-FRM-56-DERS MUAFİYET TALEP FORMU

AÜ-LÜE-FRM-57-KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

AÜ-LÜE-FRM-58-MAZERET İZİN FORMU

AÜ-LÜE-FRM-59-YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-60-ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-61-ARAŞTIRMA, UYGULAMA, ÖLÇEK, ANKET İZİN DİLEKÇESİ

AÜ-LÜE-FRM-62-KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ

AÜ-LÜE-FRM-63-İKİNCİ TEZ DANIŞMANI BELİRLEME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-64-GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ / DİPLOMA İSTEM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-65-TEZ YAYIN İZİN FORMU

AÜ-LÜE-FRM-66-TELİF HAKKI ANLAŞMASI FORMU

AÜ-LÜE-FRM-67-TEZ TESLİM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-68-DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA FORMU

AÜ-LÜE-FRM-69-TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN

DÜZELTME SONRASI TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-70-DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-71-DÜZELTME SONRASI DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-72-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE  SUNUMU BİLGİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-73-PROJE BAŞLIĞI/KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-74-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJAN TALEP FORMU (Anabilim Dalları İçin)

AÜ-LÜE-FRM-75-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJAN TALEP FORMU (Öğretim Üyeleri İçin)

AÜ-LÜE-FRM-76-DOKTORA BİLİM SINAVI KATILIM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-77-DOKTORA BİLİM SINAVI SONUÇ TUTANAK FORMU

AÜ-LÜE-FRM-78-YÜKSEK LİSANS YATAY GEÇİŞ DERS UYUM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-79-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS KAYIT FORMU

AÜ-LÜE-FRM-80-BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI NOT TESLİM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-81-DERS TELAFİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-82-ÖĞRETİM ÜYESİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-83-ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-84-SEMİNER BİLDİRİM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-85-SEMİNER SONUÇ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-86-UZMANLIK ALAN DERSİ VE TEZ DANIŞMANLIĞI DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-87-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-88-LİSANSÜSTÜ UZMANLIK ALANI DERS ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-89-DANIŞMANIN, TEZİN SAVUNULABİLİR OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-90-YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-91-YÜKSEK LİSANS TEZ SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-92-YÜKSEK LİSANS / DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU FORMU

AÜ-LÜE-FRM-93-DOKTORA TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-94-DOKTORA TEZ SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

AÜ-LÜE-FRM-95-DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-96-DOKTORA TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZELTME SONRASI TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

AÜ-LÜE-FRM-97-İNTİHAL İNCELEME SONUÇ RAPOR FORMU

AÜ-LÜE-FRM-98-ÖZEL ÖĞRENCİ NOT BİLDİRİM FORMU

AÜ-LÜE-FRM-99-DOKTORA ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU

AÜ-LÜE-FRM-100 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ-DİPLOMA İSTEM DİLEKÇESİ(TEZLİ YL-UZEM) 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

AU-KYT-FRM-243-HAZIRLIK MUAFİYET BAŞVURU FORMU