Yüksek Öğretim Kanunu

Yüksek Öğretim Personel Kanunu

T.C. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atanma Yönergesi

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Doçentlik Yönetmeliği

Amasya Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları

T.C. Amasya Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik